Maaseuturahasto

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Sen tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla. Tällä voidaan rahoittaa esimerkiksi maatilojen ja muiden yritysten investointeja, ympäristön kunnostukseen liittyviä investointeja ja alueiden kehittämishankkeita. Haku on jatkuva.

Maaseutuohjelman tavoitteena on, että:

  1. osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät,
  2. ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat,
  3. luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat,
  4. maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat,
  5. maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu,
  6. maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia

Maaseuturahaston varoja myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman kautta. Tukea voi hakea maaseudulla toimivien yritysten kehittämiseen ja muun muassa ympäristön tilaan, palveluihin ja viihtyisyyteen liittyviin kehittämishankkeisiin. ELY-keskusten johdolla alueet ovat laatineet alueelliset maaseudun kehittämisstrategiat ja -suunnitelmat, joissa on määritelty kunkin alueen kehittämisen painopisteet. ELY-keskukset myöntävät ohjelman tukia oman suunnitelmansa pohjalta.

Rahoitettavat kohteet valitaan valintakriteerien perusteella. ELY-keskuksissa yksi valintaperusteista on vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrätykseen kohdennettavien yritys- ja hanketukien valintaperusteet. Näitä ovat:

  1. Vesiensuojelua ja kohdentuu alueille, joilla vesistöjen tila on hyvää huonompi (määritelty vesienhoitosuunnitelmissa)
  2. Ravinteiden kierrätystä, erityisesti lannan ja muiden maatalouden ravinnevirtojen täysimääräistä hyväksikäyttöä
  3. Edistää uusia käytäntöjä tai aikaansaa pysyväisluonteista yhteistyötä

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Leader-ryhmän kehittämisstrategian tavoitteita.

Ohjelman rahoituksen hyödyntämisessä neuvovat ja päätökset antavat kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet, ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät, jotka myöntävät rahoitusta omien kehittämispainotustensa mukaisesti. Tuet maksetaan Maaseutuviraston kautta. Maaseutuohjelman 2014-2020 toteutusta jatketaan siirtymäkaudella 2021-2022. Siirtymäkaudella nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat, mutta rahoitus tulee uuden kauden varoista.

Kuka voi hakea?

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi maatalousyrittäjät ja muut maaseutualueilla toimivat yrittäjät, rekisteröidyt yhdistykset, oppilaitokset, säätiöt, vesioikeudelliset yhteisöt, kunnat ja kehittäjäorganisaatiot.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Osalla toimista on kiinteät korvaustasot. Hankkeissa julkinen rahoitus on kiinteä, joko 60 %, 80 % tai 100 % kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Pääsääntöisesti hankkeissa edellytetään 20 %:n yksityisen rahoituksen osuutta. Tuen määrä vaihtelee toimenpiteestä ja kustannuksista riippuen. Varmista tukiprosentti ELY-keskukselta tai alueesi Leader-ryhmältä.

Hakuaika

Osassa toimenpiteistä on tietyt hakuajat. Osassa on jatkuva haku, mutta hakemukset käsitellään tietyn valintajakson aikana. Tarkista hakujaksojen aikataulut ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmältä, jotka myöntävät rahoituksen.

Hae rahoitusta: https://www.ely-keskus.fi/euroopan-maaseuturahasto ja https://www.leadersuomi.fi/fi/rahoitus/

Lue lisää: www.maaseutu.fi

Avainsanat: elinkeino, maaseudun kehittämisohjelma, maaseutu, kehittämishanke, investointi, Leader, ympäristö, kunnostus