NOSTA
rahat pintaan

Kun sinulla on ajatus, tarve tai suunnitelma vesistöjen kunnostamiseen ja ylläpitoon, toimi nyt! Hae rahoitusta ja asiantuntija-apua jo suunnittelun alkuvaiheessa.
Ota yhteyttä asiantuntijoihin.

Rahoitusta voi saada lukuisiin eri tyyppisiin hankkeisiin – tutustu tästä mitä
kaikkea avustuksilla on mahdollista rahoittaa!

Löydä sopiva rahoitus

Rastita teemoista haluamasi aiheet ja paina sen jälkeen ”Näytä rahoitukset” -painiketta.

Katso rahoitusteemojen selitykset »

Tarkenna hakuehtoja

Hakuajankohta

Kenelle tarkoitettu

Mahdollisuus sisällyttää talkootyötä omarahoitukseen

Mahdollisuus saada ennakkorahoitusta

Kansainvälinen hanke

Löydä rahoitus­mahdollisuuksia käyttämällä avainsanoja

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF

JTF-rahastolla tuetaan toimenpiteitä, joissa ennallistetaan entisiä turvetuotantoalueita tai siirretään kestävään jälkikäyttöön. Tuen avulla entisten turvetuotantoalueiden kasvihuonekaasut vähenevät ja alueet muuttuvat...

Lue lisää
Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelma

Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelma

Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelmasta on haettavissa avustusta 15.9.-31.10.2023 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Haku on valtakunnallinen. Hankehaussa...

Lue lisää
Haitallisten vieraslajien hallinnan edistämisen avustus

Haitallisten vieraslajien hallinnan edistämisen avustus

Haitallisten vieraslajien torjunnan, neuvonnan ja toteutettujen torjuntatoimien seurannan edistämiseen myönnetään avustusta Kainuun ELY-keskuksesta. Vieraslajien torjuntaan ja erityisesti talkoisiin suunnattu avustushaku...

Lue lisää
Avustukset kalatalouden edistämiseen

Avustukset kalatalouden edistämiseen

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta erityisavustuksia valtakunnallisiin ja muihin laajoihin kalatalouden edistämishankkeisiin. Hakuaika on vuosittain tammikuussa. Erityisavustuksia myönnetään valtakunnallisiin tai laajoihin...

Lue lisää
Leader rahoitus

Leader rahoitus

Suomessa on 52 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään...

Lue lisää
Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset

Määrärahalla tuetaan kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien, valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemista. Ympäristöministeriö...

Lue lisää
Maaseuturahasto

Maaseuturahasto

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Sen tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla. Tällä...

Lue lisää
EU:n Central Baltic 2021-2027

EU:n Central Baltic 2021-2027

EU:n Central Baltic ohjelma 2021-2027 on Suomen, Ruotsin, Viron, Latvian ja Ahvenanmaan välinen rajat ylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelmalla on neljä...

Lue lisää
Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019-2023

Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019-2023

Ohjelmasta avustettavilla hankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta ja monitavoitteista kestävää vesienhallintaa sekä vahvistaa vesistökunnostajien ja...

Lue lisää
Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU

Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU

Avustusta voidaan myöntää vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSUn mukaisiin kalataloudellisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden vaelluskalakalakantojen elinvoimaisuutta turvaamalla ja...

Lue lisää
Ravinteiden kierrätyksen ohjelma (Raki)

Ravinteiden kierrätyksen ohjelma (Raki)

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva Raki-ohjelma vähentää kiertotalouden keinoin Itämeren kuormitusta ja tehostaa vesiensuojelua. Ohjelma rahoittaa hankkeita, joissa...

Lue lisää
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja...

Lue lisää
LIFE-ohjelma 2021-2027

LIFE-ohjelma 2021-2027

LIFE-ohjelma rahoittaa hankkeita ympäristön, luonnonsuojelun sekä ilmastotoimien saralla. Kaudella 2021—2027 jaossa on 5,4 miljardia avustusta hankkeille, jotka myötävaikuttavat EU:n ympäristötavoitteisiin....

Lue lisää
Kunta- ja Järjestö Helmi-ohjelma

Kunta- ja Järjestö Helmi-ohjelma

Helmi-ohjelmassa luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan aktiivisilla suojelu- ja hoitotoimilla. Kunta- ja Järjestö-Helmi avustushaku tukee kuntien ja järjestöjen luonnon monimuotoisuutta edistäviä, elinympäristöjen...

Lue lisää
EU:n Itämeri ohjelma Interreg 2021-2027

EU:n Itämeri ohjelma Interreg 2021-2027

EU:n Itämeren alueen Interreg 2021-2027 ohjelma tarjoaa rahoitusta uusille yhteistyön ideoille. Ohjelman yleistavoite on ”innovatiivisten, vesistöviisaiden ja ilmastoneutraalien ratkaisujen toteuttaminen...

Lue lisää
Kalataloudelliset vesistökunnostusavustukset

Kalataloudelliset vesistökunnostusavustukset

Avustusta voidaan myöntää kalataloudellisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden vaelluskalakalakantojen elinvoimaisuutta turvaamalla ja parantamalla kalakantojen luontaista elinkiertoa....

Lue lisää
Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Manner-Suomessa toteutettava Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma sisältää EAKR-, ESR+- ja JTF-rahastot. EAKR:n osalta- ohjelmassa tuetaan tutkimus- ja innovointivalmiuksia...

Lue lisää