Leader rahoitus

Suomessa on 52 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa paikkakuntaansa. Rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen. Haku on jatkuva.

Leader-ryhmät ovat laatineet oman alueensa kehittämisstrategian kaudelle 2023-2027 ja ne rahoittavat oman paikallisen kehittämisstrategiansa mukaisia kehittämishankkeita ja yritystukia. Joidenkin Leader-ryhmien strategioissa on mainittu vesistökunnostukset tai vesien tilaa parantavat toimenpiteet. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20-100 % kuluista. Lisätietoa Leader-rahoituksesta saa oman alueen Leader-ryhmästä. Yhteystiedot löytyvät sivustolta www.leadersuomi.fi

Kuka voi hakea?

Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, alle 5 henkilötyövuotta työllistävät yritykset, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Osalla toimista on kiinteät korvaustasot. Hankkeissa julkinen rahoitus on kiinteä, joko 60 %, 80 % tai 100 % kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Pääsääntöisesti hankkeissa edellytetään 20 %:n yksityisen rahoituksen osuutta. Tuen määrä vaihtelee toimenpiteestä ja kustannuksista riippuen. Varmista tukiprosentti alueelliselta Leader-ryhmältä. Talkootyö on mahdollista sisällyttää omarahoitukseen. Ennakkorahoitus ei ole mahdollinen.

Hakuaika

Osassa toimenpiteistä on tietyt hakuajat. Osassa on jatkuva haku, mutta hakemukset käsitellään tietyn valintajakson aikana. Tarkista hakujaksojen aikataulut Leader–ryhmältä.

Hae rahoitusta: https://www.leadersuomi.fi/fi/rahoitus/

Avainsanat: elinkeinokalatalous, maatalous, maaseudun kehittäminen, yhteistyö, neuvonta, talkootyö, innovaatio, verkostoituminen