Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Manner-Suomessa toteutettava Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma sisältää EAKR-, ESR+- ja JTF-rahastot.

EAKR:n osalta- ohjelmassa tuetaan tutkimus- ja innovointivalmiuksia mukaanlukien kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa, digitalisaatiota sekä pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamista. Lisäksi edistetään Suomen hiilineutraalisuustavoitetta, erityisesti energiatehokkuuden, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja kiertotalouteen siirtymisen näkökulmasta. Myös Itä- ja Pohjois-Suomen saavutettavuutta parantavat paikalliset infrastruktuuri-investoinnit sisältyvät komissiolle esitettävään ohjelmaluonnokseen.

Kuka voi hakea

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat, yritykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Ohjelma-asiakirja määrittelee mahdolliset tuensaajat toimintalinjoittain. 

Myönnettävän rahoituksen osuus

Rahoituksen osuus vaihtelee hausta toiseen. Yleensä omarahoitusta kuitenkin edellytetään.

Hakuaika ja menettely

ELY-keskus vastaa hakemusten käsittelystä ja asiantuntija-avusta. Ota aina ensin yhteyttä alueesi ELY-keskukseen.

Jatkuvaluonteinen haku. Hakuajat pääsääntöisesti 1.3. ja 1.10. mennessä, mutta kannattaa seurata hakuaikapäivityksiä Rakennerahastot.fi –sivustolla.

Lue lisää:  https://www.rakennerahastot.fi/etusivu

Avainsanat: kalastus, vesiviljely, kestävä kalastus, kalastuspolitiikka, työllisyys, kalatuotteet, jalostus, investointi, yhdennetty meripolitiikka, kehittämishanke