Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset

Määrärahalla tuetaan kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien, valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemista.

Ympäristöministeriö tukee vuosittain ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviä hankkeita. Myönnetyt avustuksen ovat käytettävissä myöntövuoden lisäksi kaksi seuraavaa vuotta.

Avustettavan hankkeen tulee olla valtakunnallisesti tai alueellisesti merkityksellinen kokeilu- tai kehittämishanke. Hankkeen on oltava projektiluonteinen eli ajallisesti rajattu. Avustusta ei voida myöntää pysyväisluonteiseen tai jatkuvaan toimintaan. Avustusta ei myönnetä tutkimushankkeille.

Hankkeen tulosten on oltava todennettavissa ja arvioitavissa. Hanke voi tuottaa esimerkiksi uuden toimintamallin tai kasvatus- ja valistusmateriaalin tai se voi keskittyä edesauttamaan hyvien toimintatapojen ja materiaalien nykyistä laajempaa käyttöönottoa.

Kuka voi hakea?

Avustusta voi saada juridinen henkilö eli rekisteröity yhdistys, järjestö, tai muu yhteisö, yritys, kunta tms. Avustusta ei myönnetä valtion virastoille tai laitoksille eikä yksityishenkilöille.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Avustuksen määrä vaihtelee toimenpiteestä ja kustannuksista riippuen. Varmista tukiprosentti ELY-keskukselta.

Hakuaika

Haku julistetaan vuosittain syksyllä, noin lokakuun puolivälissä. Hakuaika kestää pääsääntöisesti marraskuun loppuun. Avustusta ei ole mahdollista saada kokonaan ennakkoon.

Hae rahoitusta: https://www.ely-keskus.fi/avustukset-ymparistokasvatus

Avainsanat: ympäristökasvatus, ympäristövalistus, kestävä kehitys, kulttuuriympäristö, ekologinen kestävyys