Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019-2023

Ohjelmasta avustettavilla hankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta ja monitavoitteista kestävää vesienhallintaa sekä vahvistaa vesistökunnostajien ja valuma-alueiden eri maanomistajien yhteistyötä. Vuoden 2023 haku on auki 17.10.-30.11.2023.

Kunnostustoimien lisäksi vesien tilaa voi parantaa viivyttämällä vettä valuma-alueella, jolloin myös vähennetään vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormitusta ja parannetaan vesiensuojelurakenteiden, kuten kosteikkojen, pintavalutuskenttien, patorakenteiden ja muiden virtaamahallintarakenteiden toimivuutta. Vesienhallinnalla edistetään myös sopeutumista muuttuviin vesioloihin ja sään ääri-ilmiöihin.

Hyväkuntoiset vesistöt vahvistavat koko seutukunnan elinvoimaa. Ne tukevat kalataloutta, synnyttävät mahdollisuuksia matkailuliiketoimintaan, piristävät kylätoimintaa ja tekevät alueesta vetovoimaisemman potentiaalisille uusille asukkaille ja yrittäjille.

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Ohjelma kokoaa yhteen tekijät, varmistaa toimenpiteiden rahoituksen ja luo jatkuvuutta vesiensuojeluun.

Hankkeeseen voi ryhtyä esimerkiksi vesiensuojelu- tai vesienhoitoyhdistys, säätiö, kyläyhdistys, ympäristöjärjestö, neuvontajärjestö, vapaa-ajan kalastukseen liittyvä yhdistys, kunta tai kaupunki. Hankkeen suunnitteluvaiheessa verkostoituminen on tärkeää, sillä vesien tilan parantamiseksi ja pysyvien tulosten aikaansaamiseksi toimenpiteisiin tarvitaan toisiamme. Olkaa ajoissa yhteydessä asiantuntijoihin, jotta saatte neuvoa hankkeen suunnitteluun. 

Kuka voi hakea

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset, yritykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Avustuksen suuruus riippuu rahoitushausta ja teemasta. Avustusprosentit vaihtelevat yleisesti 50 % – 80 %. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Hakuaika ja menettely

Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea valtionavustusta oman alueen ELY-keskuksesta. Maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeeseen avustus haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Lue lisää: https://ym.fi/vedenvuoro

Avainsanat: maatalous, kaupunkivedet, hulevesi, ravinnekuormitus, kosteikot, vesitalous, vaaralliset hylyt, tutkimushanke, kehittämishanke, valuma-aluekunnostus, yhteistyö