Ravinteiden kierrätyksen ohjelma 2020-2026 (Raki)

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva Raki-ohjelma vähentää kiertotalouden keinoin Itämeren kuormitusta ja tehostaa vesiensuojelua. Ohjelma rahoittaa hankkeita, joissa hyödynnetään ravinnerikkaita biomassoja ja tuotetaan muun muassa kierrätysravinteita ja uusiutuvaa energiaa. Haku on auki jatkuvasti.

Ympäristöministeriön koordinoima Raki-ohjelma rahoittaa hankkeita, joissa hyödynnetään ravinnerikkaita biomassoja ja tuotetaan muun muassa kierrätysravinteita ja uusiutuvaa energiaa.  Kierrätysravinteilla voidaan korvata epäorgaanisten lannoitevalmisteiden ja uusiutuvalla energialla fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Molemmilla toimilla on positiivinen vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. Samalla turvataan kotimaisen ruoan tuotantoa ja lisätään ravinne- ja energiaomavaraisuutta.

Tällä hetkellä toimeenpannaan seurantaryhmän laatimaa visiota ravinteiden kierrätyksen tavoitteista vuoteen 2030 toteuttamalla ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelmaa. Vuonna 2020 avustusta myönnettiin ravinteiden kierrätyshankkeiden lisäksi jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta edistäville hankkeille.

Kuka voi hakea?

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset, yritykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Tuen osuus tavanomaisesti 40 – 60% tukikelpoisista kustannuksista.

Hakuaika

Haku on auki jatkuvasti.

Lue lisää: https://ym.fi/ravinteidenkierratys

Avainsanat: ravinteet, rehevöityminen, ravinnekierrätys, resurssiviisas, Itämeri, Saaristomeri, kierrätyslannoite, biomassa, hyötykäyttö, uusiutuva energia