Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista. 

Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biokaasuja ja teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoavaa osaa.

Kuka voi hakea?

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset, yritykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Tuen osuus tavanomaisesti 40 – 60% tukikelpoisista kustannuksista.

Hakuaika

Haku on jatkuvaluonteinen.

Vuoden 2024 hakujaksot päättyvät seuraavasti: 31.1. klo 16.15., 30.4. klo 16.15. ja 30.9. klo 16.15.

Hankehakemukset liitteineen toimitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma-2020

Avainsanat: ravinteet, rehevöityminen, ravinnekierrätys, resurssiviisas, Itämeri, Saaristomeri, kierrätyslannoite, biomassa, hyötykäyttö, uusiutuva energia