Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF

JTF-rahastolla tuetaan toimenpiteitä, joissa ennallistetaan entisiä turvetuotantoalueita tai siirretään kestävään jälkikäyttöön. Tuen avulla entisten turvetuotantoalueiden kasvihuonekaasut vähenevät ja alueet muuttuvat vähitellen hiilinieluiksi. Hankkeiden avulla lisätään myös luonnon monimuotoisuutta sekä vähennetään vesistökuormitusta. JTF-hankkeiden haku on käynnissä nyt ja haku on auki 15.12.2024 asti.

JTF-hankkeilla voidaan kunnostaa ja ennallistaa entisiä turvetuotantoalueita sekä kunnostaa turvetuotannon kuormittamia vesistöalueita. Lisäksi hankkeet voivat liittyä turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön liittyvien edellytysten ja mahdollisuuksien selvityksiin ja pilotointeihin.

Vesistöihin kohdistuvat ennallistamis- ja kunnostustoimenpiteet ovat rahoitettavia, mikäli ne kohdennetaan vesistöihin, joihin turvetuotantoalueilla on ollut selkeä kuormittava vaikutus. Toimenpiteillä voidaan joko tavoitella alueen ennallistamista lähemmäksi luonnontilaa tai lieventää kuormituksen aiheuttamia haittoja. Tarkista tuettavat toimenpiteet alueellisesta siirtymäsuunnitelmasta, jonka löydät maakuntaliiton sivuilta.

Entisen turvetuotantoalueen pääasiallinen ennallistamismenetelmä on alueen muuttaminen kosteikoksi. Muita tuettavia ennallistamis- ja kunnostustoimia ovat esimerkiksi alueen palauttaminen kohti luonnontilaa vettämällä tai ohjaamalla ojitusalueiden vesiä alueelle. Jälkikäyttöön liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi erilaiset kosteikkoviljelyt, tutkimus- ja kehittämistoimenpiteet sekä uusiutuvan energian käyttöön liittyvät selvitykset.

Kuka voi hakea

JTF-hankkeiden rahoitusta voivat hakea muun muassa kunnat, kuntayhtymät, julkiset organisaatiot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset, yhdistykset sekä säätiöt. Yksityinen maanomistaja ei voi olla hankehakijana. Hankkeet voivat olla alueellisia tai ylimaakunnallisia.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Hankkeiden tukitaso on pääsääntöisesti enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kaikissa hankkeissa on oltava ELY-keskuksen myöntämän rahoituksen lisäksi myös muuta rahoitusta, joka voi olla julkista ja/tai yksityistä rahoitusta. Hankkeen rahoittamiseen sisältyy omarahoitusosuus. Omarahoitusosuuteen ei voi sisällyttää talkootyötä. Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneita ja hyväksyttyjä kustannuksia vastaan. Tämän hetkisen tiedon mukaan hankkeiden tulee toteutua 30.6.2026 mennessä.  

Hakuaika ja menettely

Haku on auki 15.12.2024 asti. JTF rahoitus kattaa Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa sekä Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan, Keski-Suomen, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakunnat. Pirkanmaan kunnista JTF-alueeseen kuuluvat kuitenkin vain Parkano, Kihniö, Virrat ja Punkalaidun. Rahoitus kohdennetaan alueiden laatimien siirtymäsuunnitelmien mukaisiin toimiin.

Lue lisää: https://rakennerahastot.fi/oikeudenmukaisen-siirtyman-rahasto-jtf

Hae rahoitusta: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset