LIFE-ohjelma 2021-2027

LIFE-ohjelma rahoittaa hankkeita ympäristön, luonnonsuojelun sekä ilmastotoimien saralla. Kaudella 2021—2027 jaossa on 5,4 miljardia avustusta hankkeille, jotka myötävaikuttavat EU:n ympäristötavoitteisiin. Viimeisin hakuaika oli 13.6.-30.11.2021.

Rakenteellisesti teemat jakautuvat kahden toiminta-alan alle:

  • Ympäristö — toiminta-ala
  • Luonto ja biodiversiteetti
  • Kiertotalous ja elämänlaatu
  • Ilmastotoimet — toiminta-ala
  • Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
  • Siirtyminen puhtaaseen energiaan

LIFE-ohjelman kautta rahoitettavien hankkeiden tulee pyrkiä myötävaikuttamaan jonkun EU:n ympäristötavoitteista toteutumiseen, ja ne fokusoituvat usein uusien teknologioiden sekä käytäntöjen pilotointiin tai demonstrointiin.

Perinteisissä LIFE-hankkeissa EU-rahoitus on tavanomaisesti 60%. Luontopuolen hankkeissa se voi olla 75% ja Siirtyminen puhtaaseen energiaan –hankkeissa jopa 95%. Erillistä kansallista rahoitusosuutta ei ole korvamerkitty vaan hakijat kilpailevat rahoituksesta unionin tasolla. Rahoitusta haetaan yleensä useamman tahon konsortiona (n. 3-7 kumppania) mutta sitä voi hakea myös yksin.

Rahoitusta myöntää ja hallinnoi Euroopan komissio. Suomessa ympäristöministeriö tarjoaa kilpailukykyisiksi katsomilleen hakemuksille osarahoitusta ja avustusta hakemusten valmisteluvaiheeseen. Ympäristöministeriön osarahoitusta ja valmisteluavustusta haetaan yleensä keväisin.

Kuka voi hakea

Julkiset ja yksityiset oikeushenkilöt (sekä kaupalliset että ei-kaupalliset), pois lukien yksityishenkilöt, voivat olla hakijoina tai hankekonsortion jäseninä; yksityiset partnerit tietyin rajoituksin.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Vaihtelee teemoittain, yleensä korkeintaan 60 % hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista. Luonto- ja biodiversiteettihankkeissa mahdollisuus 75 % tukeen.

Hakuaika ja menettely

LIFE-ohjelman hankkeisiin haetaan rahoitusta Euroopan komissiolta. Rahoitusta ei ole korvamerkitty maittain, vaan siitä kilpaillaan unionin tasolla. Ennakkorahoitus on mahdollista, mutta varojen käyttöä valvotaan ja saatetaan periä takaisin.

Haku avautuu kerran vuodessa. Kansallista vastinrahaa ympäristöministeriöstä haetaan ehdollisena ennen varsinainen hankehakemuksen tekemistä komissioon. Lisätietoa YM:n kansalliselta yhteyshenkilöltä. Viimeisin hakuaika oli 30.6-30.11.2021.

Hae rahoitusta: https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en

Lue lisää: https://www.eurahoitusneuvonta.fi/ohjelmat/life-ohjelma

Avainsanat: maatalous, kaupunkivedet, hulevesi, ravinnekuormitus, kosteikot, vesitalous, vaaralliset hylyt, tutkimushanke, kehittämishanke, vesistöt, valuma-aluekunnostus, yhteistyö