EU:n Itämeri ohjelma Interreg 2021-2027

EU:n Itämeren alueen Interreg 2021-2027 ohjelma tarjoaa rahoitusta uusille yhteistyön ideoille. Ohjelman yleistavoite on ”innovatiivisten, vesistöviisaiden ja ilmastoneutraalien ratkaisujen toteuttaminen kansainvälisen yhteistyön avulla, alueen asukkaiden parhaaksi”. Haku aukeaa 8.2.2022.

Ohjelma tukee rajat ylittävää valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä. Ohjelma kattaa yksitoista maata, joista kahdeksan on EU jäsenmaita ja kolme naapurivaltioita.

Ohjelmasta rahoitettavissa yhteistyö- ja kehittämishankkeissa tulee olla kumppaneita vähintään
kolmesta ohjelma-alueen maasta. Ohjelmasta rahoitettavia hanketyyppejä on kaikkiaan neljä:
• tavalliset yhteistyö- ja kehittämishankkeet
• pienet yhteistyö- ja kehittämishankkeet (kokonaiskustannusarvio korkeintaan 500.000
euroa, kesto korkeintaan kaksi vuotta, yksinkertaiset hallintomenettelyt)
• Projektialustat
• EU:n Itämeren alueen strategian hallinnon tukeminen

Ohjelman EAKR-rahoitus on arviolta 240 miljoonaa euroa, josta hankkeille kohdistuu noin 220
miljoonaa euroa ja tekniseen tukeen noin 20 miljoonaa euroa. Hankkeiden budjetit vaihtelevat pääsääntöisesti 1,5–4,5 miljoonan euron välillä ja hankkeen kesto on yleensä kahdesta kolmeen vuotta.

Hankekonsortiot vastaavat määräajoin järjestettävään hakukuulutukseen määrämuotoisella hakemuksella. Rahoituksen haku ohjelmasta tapahtuu kaksivaiheisen hakuprosessin kautta. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeen seurantakomitealle lähetään lyhyt ideapaperi, joka sisältää tiivistelmän hankkeesta, sen oleellisimmista haasteista ja mahdollisuuksista, toiminnoista ja tuloksista. Hyväksytyn ideapaperin koostaneet kutsutaan suunnittelemaan hanketta pidemmälle ja toimittamaan lopulta täysimittainen hakemus. Ideapapereita voi toimittaa ohjelman sihteeristöön ennen varsinaista hakumääräpäivää ja saada kommentteja ja tukea valmisteluun.

Ohjelmaan liittyy myös hankevalmistelua rahoittava siemenrahasto ”Seed Money Facility”, josta tuetaanerityisesti hankevalmistelua, joka linkittyy vahvastiEU:n Itämeri-strategian (EU Strategy for the Baltic
Sea Region) tavoitteisiin.

Kuka voi hakea

Ohjelmasta voivat saada rahoitusta niin yksityiset kuin julkisetkin organisaatiot Itämeren alueen maista ja alueilta. Perinteisesti myös korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on ollut vahva rooli. Tarvittava kumppaneiden määrä on vähintään kolme hankepartneria vähintään kolmesta ohjelma-alueen maasta. 

Myönnettävän rahoituksen osuus

Tukiprosentti suomalaisille hakijoille on maksimissaan 75 %. Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu erillistä hakemusta vastaan pääsääntöisesti 70 prosentilla omarahoitusosuudesta. Eli lopullinen omarahoitusosuus voi olla noin 10 %. Ennakkorahoitus ei ole mahdollinen.

Hakuaika

Seuraava hakuaika on 8.2-15.3.2022 projekti-ideoiden lähettämiseen. Hakuaika päättyy 26.4.2022.

Lue lisää:

https://interreg-baltic.eu/get-funding/gateway-for-applicants/

Itämeren alueen Interreg FI

http://www.rakennerahastot.fi

Avainsanat: kestävä kalastus, meriympäristö, vesiviljely, Itämeri, työllisyys, kehittämishanke, tutkimus, innovaatio, yrittäjyys, kuljetus, bioteknologia, elinkeino, luonnonvarat, sopeutuminen, tiedonvaihto, julkinen sektori, biotalous, ilmastonmuutos, yhteistyö