Haitallisten vieraslajien hallinnan edistämisen avustus

Haitallisten vieraslajien torjunnan, neuvonnan ja toteutettujen torjuntatoimien seurannan edistämiseen myönnetään avustusta Kainuun ELY-keskuksesta. Viimeisin hakuaika oli syksyllä 2021.

Uusi avustusmuoto avautui vuonna 2020 ensimmäistä kertaa. Avustuksella Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa. Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä haitallisten vieraslajien torjunnassa ja edistää toimenpiteitä, joilla hävitetään lajien esiintymiä ja estetään niiden leviämistä.

Kenelle tarkoitettu?

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt. Avustukset on tarkoitettu erityisesti isompien ja vaikuttavuudeltaan mahdollisimman laajojen hankekokonaisuuksien rahoittamiseen. Avustuksia ei siksi myönnetä yksityishenkilöille tai yksittäisille toimijoille, kuten asunto-osakeyhtiöille. Hakijana ei voi myöskään olla yritys.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Avustuksen määrä kunnille on enintään 50 % hankkeen kustannuksista. Yhdistysten ja yhteisöjen omarahoitusosuuteen voidaan lukea omaa työtä. Avustuspäätöksessä voidaan antaa myös muita määräyksiä, joita päätöksen kohteen tulee noudattaa. Ennakkorahoitus ei ole mahdollista.

Hakuajankohta

Hakemukset lähetetään Kainuun ELY-keskukselle. Viimeisin haku oli syksyllä 2021.

Lisätietoa: https://www.ely-keskus.fi/haitalliseksi-saadettyjen-vieraslajien-hallinnan-edistamisen-avustushaku

Avainsanat: vieraslaji, vieraslajien hallinta, torjunta, neuvonta