Avustusta haitallisten vieraslajien torjuntaan

Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä haitallisten vieraslajien torjunnassa sekä edistää toimenpiteitä, joilla hävitetään lajien esiintymiä ja estetään niiden leviämistä. Avustushaku vieraslajien torjuntatalkoisiin on avoinna 19.5.2024 asti.

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa. Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä haitallisten vieraslajien torjunnassa ja edistää toimenpiteitä, joilla hävitetään lajien esiintymiä ja estetään niiden leviämistä. Etusijalla avustusten myöntämisessä ovat hankkeet, jotka ovat alueellisesti mahdollisimman kattavia. Avustusta voidaan myöntää hankkeiden talkookustannuksiin, joilla torjutaan haitallisia vieraslajeja ja seurataan torjunnan tuloksia. 

Kenelle tarkoitettu?

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt. Avustukset on tarkoitettu erityisesti isompien ja vaikuttavuudeltaan mahdollisimman laajojen hankekokonaisuuksien rahoittamiseen. Avustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille tai yksittäisille toimijoille, kuten asunto-osakeyhtiöille.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Talkooavustusta voidaan myöntää toteutuneita talkookustannuksia vastaava määrä. Omarahoitusosuutta ei vaadita.

Hakuajankohta

Hakemukset lähetetään Kainuun ELY-keskukselle.

Lisätietoa: https://www.ely-keskus.fi/haitalliseksi-saadettyjen-vieraslajien-hallinnan-edistamisen-avustushaku

Avainsanat: vieraslaji, vieraslajien hallinta, torjunta, neuvonta