Haitallisten vieraslajien hallinnan edistämisen avustus

Haitallisten vieraslajien torjunnan, neuvonnan ja toteutettujen torjuntatoimien seurannan edistämiseen myönnetään avustusta Kainuun ELY-keskuksesta. Vieraslajien torjuntaan ja erityisesti talkoisiin suunnattu avustushaku on keväisin auki toukokuussa.

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa. Avustushaku vieraslajien torjuntatalkoisiin on avoinna toukokuun puoleen väliin asti. Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä haitallisten vieraslajien torjunnassa ja edistää toimenpiteitä, joilla hävitetään lajien esiintymiä ja estetään niiden leviämistä.

Kenelle tarkoitettu?

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt. Avustukset on tarkoitettu erityisesti isompien ja vaikuttavuudeltaan mahdollisimman laajojen hankekokonaisuuksien rahoittamiseen. Avustuksia ei siksi myönnetä yksityishenkilöille tai yksittäisille toimijoille, kuten asunto-osakeyhtiöille. Hakijana ei voi myöskään olla yritys.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Talkooavustusta voidaan myöntää toteutuneita talkookustannuksia vastaava määrä. Omarahoitusosuutta ei vaadita.

Hakuajankohta

Hakemukset lähetetään Kainuun ELY-keskukselle. Viimeisin haku oli toukokuussa 2023.

Lisätietoa: https://www.ely-keskus.fi/haitalliseksi-saadettyjen-vieraslajien-hallinnan-edistamisen-avustushaku

Avainsanat: vieraslaji, vieraslajien hallinta, torjunta, neuvonta