Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahoitus 2021-2027

Maa- ja metsätalousministeriö on avasi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) ensimmäiset hakumenettelyt 2022. Ensimmäisinä haettaviksi on avattu investointitoimet, kalaleader-ryhmien toimintaraha sekä kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu. Suunnitelma hakumenettelyjen avaamisesta on päivitetty 20.6.2023.

Ensimmäiset hakumenettelyt avattiin ensisijaisesti kiireellisiä investointihankkeita varten. Hakemuksen jättäminen Hyrrä-tietojärjestelmään mahdollistaa sen, että hankkeen kustannukset tulevat tukikelpoisiksi hakemuksen jättämispäivästä alkaen siinä tapauksessa, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee myöhemmin hankkeelle myönteisen tukipäätöksen. Toisin sanoen hankkeita voi alkaa toteuttaa jo tukihakemuksen jättämisen jälkeen hakijan omalla riskillä tiedostaen, että hankkeeseen saatetaan tehdä kielteinen tukipäätös.

Euroopan komissio hyväksyi Suomen EMKVR-ohjelman 3.8.2022. Toimenpidekohtaiset linjaukset sekä hakuohjeet tarkentuvat ohjelmakauden edetessä. Ennen hakemuksen jättämistä lue yleiset hakuohjeet.

4.3.2022 avatut jatkuvat hakumenettelyt:

Toimintalinja 1: Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

  • Kalastuksen investoinnit
  • Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin
  • Tiedonkeruu
  • Valvonta

Kalastusalusten moottorin vaihtoihin liittyvä toimenpide on siirretty jatkuvaan hakuun 24.10.2022 lukien. Kalasatamien ja purkupaikkojen investointeihin liittyvä toimenpide avataan haettaviksi myöhemmin.

Toimintalinja 2: Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

  • Vesiviljelyn investoinnit
  • Kalan jalostuksen kasvu- ja kehitysinvestoinnit

Toimintalinja 3: Paikallinen kehittäminen

  • Kalaleader-toimintaraha

Kuka voi saada tukea?

Tukea voi saada oikeushenkilö, jolla on toimipaikka toimintaohjelman soveltamisalueella, tai
oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö, jolla on vakituinen asuinpaikka toimintaohjelman
soveltamisalueella. Tuen saajalla on oltava riittävät taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke. Investointituen saajalla on lisäksi oltava edellytykset kannattavaan toimintaan, ellei kyseessä ole yleishyödyllinen investointi. Tuen saajalla on oltava edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se hankkeen luonteen vuoksi ole tarpeetonta.

Kalastuksen investoinnit: Kaupallisille kalastajille tarkoitettua investointitukea voidaan myöntää
kalastuslain (379/2015) 88 §:ssä tarkoitetuille kaupallisille kalastajille.
Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin: Kaupallisille
kalastajille tarkoitettua investointitukea voidaan myöntää kalastuslain (379/2015) 88 §:ssä tarkoitetuille kaupallisille kalastajille. Kaupallisen kalastuksen investointien osalta lähtökohtaisesti riittävänä taloudellisena edellytyksenä toteuttaa hanke ja vastata tuetun toiminnan jatkuvuudesta pidettäisiin vuosittaista liikevaihtoa, joka keskimäärin ylittää vähintään 10 000 euron määrän itse pyydetyn kalan ja siitä jalostettujen kalastustuotteiden yhteenlasketusta myynnistä edellisinä kolmena tilikautena. Tuen myöntämisen
harkinnan tueksi voidaan edellyttää ryhmään II kuuluvilta kalastajalta suunnitelmaa liiketoiminnan kehittämisestä.

Hakuaika

Haku on jatkuva.

Hae rahoitusta

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä (https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html).

Lisätietoa:

https://merijakalatalous.fi/uusi-ohjelmakausi-2/

Asiasanat: meri, kalatalous, vesiviljely, emkrv, eurooppa, investointi, kalastus