Avustukset kalatalouden edistämiseen

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää avustuksia kalatalouden edistämishankkeisiin. Hakuaika on 3.1.2023-31.1.2023.

Kalatalouden erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa.

Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastonhoitomaksun suorittaneita sekä hankkeet, jotka edistävät kansallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten hoito-ohjelmien ja strategioiden (ml. kansallinen rapustrategia) tai kalataloushallinnon strategian tavoitteita.

Vuoden 2023 hankevalinnassa on seuraavat painopisteet: 

  • Luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen)
  • Kalastusharrastuksen edistäminen
  • Kalastuksen valvonta

Hankkeet voivat olla yksi- tai monivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan edistämisavustuksesta päätetään vuosittain määrärahan puitteissa.

Kuka voi hakea?

Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Pääsääntöisesti maa- ja metsätalousministeriö ei myönnä avustuksena täyttä määrää hankkeen kokonaiskustannuksista. Muu tarvittava rahoitus voi sisältää omarahoitusosuuden lisäksi myös esim. kuntien, yritysten, osakaskuntien tai kalatalousalueiden varoja.

Avustus maksetaan pääsääntöisesti yhtenä tai useampana eränä toteutuneiden ja hyväksyttyjen kustannusten perusteella.

Hakuaika

Avustukset tulevat haettavaksi pääsääntöisesti vuodenvaiheessa. Hakuaika kalatalouden edistämisen avustuksiin maa- ja metsätalousministeriöstä on 3.1.-31.1.2023. Lisätietoja avustuksien hausta saa maa- ja metsätalousministeriöstä.

Hae rahoitusta: https://mmm.fi/kalat/avustukset/mmm

Avainsanat: ravintoverkkokunnostus, kalatalous, kalakantojen hoito, hoitokalastus, kalatalous, vaelluskalat, kalatie, ohitusuoma, allasvaellus, koekalastus, virtavedet, rapu, nousueste, tierumpu, kutusoraikko, koskikunnostus, virtavesikunnostus