Avustukset kalatalouden edistämiseen

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta erityisavustuksia valtakunnallisiin ja muihin laajoihin kalatalouden edistämishankkeisiin. Hakuaika on vuosittain tammikuussa.

Erityisavustuksia myönnetään valtakunnallisiin tai laajoihin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa. Laajojen hankkeiden vaikutusalueena tulee olla useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialue.

Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastonhoitomaksun suorittaneita sekä hankkeet, jotka edistävät kansallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten hoito-ohjelmien ja strategioiden (ml. kansallinen rapustrategia) tai vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian tavoitteita.

Vuoden 2024 hankevalinnassa olivat seuraavat painopisteet: 

  • käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano: kalakantojen ja kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen
  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • kalastuksen valvonnan kehittäminen

Hankkeet voivat olla yksi- tai monivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan edistämisavustuksesta päätetään vuosittain.

Kuka voi hakea?

Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Pääsääntöisesti maa- ja metsätalousministeriö ei myönnä avustuksena täyttä määrää hankkeen kokonaiskustannuksista. Muu tarvittava rahoitus voi sisältää omarahoitusosuuden lisäksi myös esim. kuntien, yritysten, osakaskuntien tai kalatalousalueiden varoja.

Avustus maksetaan pääsääntöisesti yhtenä tai useampana eränä toteutuneiden ja hyväksyttyjen kustannusten perusteella.

Hakuaika

Avustukset tulevat haettavaksi pääsääntöisesti tammikuussa. Lisätietoja avustuksien hausta saa maa- ja metsätalousministeriöstä.

Hae rahoitusta: https://www.ely-keskus.fi/avustukset-kalatalouden-edistamiseen

Avainsanat: ravintoverkkokunnostus, kalatalous, kalakantojen hoito, hoitokalastus, kalatalous, vaelluskalat, kalatie, ohitusuoma, allasvaellus, koekalastus, virtavedet, rapu, nousueste, tierumpu, kutusoraikko, koskikunnostus, virtavesikunnostus